branches

Branches waarvoor we werken:

 • zakelijke dienstverlening: banken, verzekeringsondernemingen, pensioenbedrijven, vastgoedinvesteerders
 • onderwijs: ROC’s, HBO instellingen en Universiteiten, private onderwijsinstellingen
 • gemeentelijke en provinciale overheden
 • politie: regionale politiekorpsen, landelijke politiedienst, nationale recherche
 • landelijke en regionale hulpverleningsdiensten
 • industrie: metaal, voeding, chemie, agrarisch, electronica, research-organisaties
 • gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg: ziekenhuizen, instellingen voor thuiszorg, revalidatie, GGZ intra- en extramuraal, verpleeg- en verzorgingstehuizen
 • welzijnsinstellingen, jeugdhulpverlening
 • justitiële- en reclasseringsinstellingen
 • belastingdienst, douane
 • juridische dienstverlening: advocaten-maatschappen en ensembles
 • sport- en koepelorganisaties
 • Arbo diensten
 • radio en TV
 • architectenbureaus.