ons werk

Een greep uit onze opdrachten:

Management development

 • Management development trajecten, zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase. Vaak met het accent op de stuur- en stuwkracht van het management om voldoende gelijkgerichtheid te krijgen of te houden met de actuele of komende organisatie-vraagstukken
 • Soms in het kader van leiderschapsontwikkeling
 • Soms in het kader van een upgrade van de collectieve managementbekwaamheid
 • Soms om junior managers te ondersteunen bij de stap naar medior resp. senior
  Diagnose en planmatig beïnvloeden van organisatiecultuur
Organisatie ontwikkeling

 • Empowerment-trajecten als onderdeel van een groot transitieproces
 • Ombouw van een intern-taakgerichte naar een proces-/klant- en marktgerichte organisatie
 • Organisatie onderzoek naar stagnaties in ontwikkeling of contraproductieve patronen in de bedrijfsvoering
 • Invoering van resultaatverantwoordelijke teams
 • Procesbegeleiding van transitietrajecten
 • Begeleiding van de ontwikkeling naar een lerende organisatie
 • Coaching van nieuwe teamleiders van een unit
MT samenwerkings vraagstukken

 • Effectiviteit vergroting van raden of colleges van bestuur, (directie- en management)teams
 • Boardroom consulting
 • Conflictbegeleiding
Stuur- en stuwkracht

 • Individuele executive coaching
HR en Human Talent

 • Invoering van de HRM cyclus contractering, coaching en beoordeling,
 • Invoering competentie management
 • Interne mobiliteitstrajecten
 • Intervisie / intercollegiale consultatie voor professionals en managers
 • Workshops en trainingen in managementvaardigheden
En verder…

 • Interim management
 • Fusiebegeleiding
 • Consultancy bij post-fusie (integratie) vraagstukken
 • Begeleiding en training van staf-afdelingen in de verschuiving van aanbod/controlegericht naar contractpartnership en ‘customer intimicy’
 • Programma’s voor professionals in het verbeteren van hun onderlinge samenwerking
  programma’s voor (team) van professionals t.b.v. outside-in leren denken & handelen


We werken veelvuldig voor organisaties waar veel hoog opgeleide kenniswerkers werkzaam zijn.