organisaties

Wij zien organisaties als levende organismen, die voortdurend in beweging en ontwikkeling zijn.
Soms schoksgewijs, dan weer geleidelijk. Onder druk van omstandigheden kan het ook snel en ingrijpend zijn.

Leidinggevenden kunnen door hun sturing en (voorbeeld)gedrag aan deze ontwikkeling richting geven.
Zij scheppen er de juiste condities voor, ruimen belemmeringen uit de weg en ondersteunen de bevorderende krachten.

Organisaties veranderen naar onze mening uiteindelijk pas als de mensen collectief veranderen in hun denken en doen. Het mechanistische beeld van organisaties spreekt ons minder aan.

Wij werken met balans tussen ziel & zakelijk en dragen die balans ook sterk uit in ons werk.
Of in andere woorden: hard voor de zaak... & met hart voor de mensen. Vaak worden deze twee uitspraken als tegenstrijdig ervaren. Wij menen juist dat een organisatie effectief is als zij beide weet te combineren. ‘Hard voor de zaak en de mensen’ zijn maakt mensen onzeker en afwachtend. ‘Hart voor de mensen’ zonder tegenwicht kan doorschieten in al te grote toegeeflijkheid, inboeten op resultaten en de gevolgen van de spreekwoordelijke ‘zachte heelmeesters’.

Wij zijn van mening dat de combinatie van beide transparantie vereist in de organisatie en empowerment van de medewerkers. Medewerkers, die verantwoordelijkheid krijgen en nemen
voor resultaten, gaan de feiten niet uit de weg. Een voorwaarde is dan juist openheid, ‘fairness’ en directheid in de communicatie over die resultaten.