onze ervaring

Onze ervaring leert ons dat:

  • veranderingsprocessen soms vastlopen omdat de context van de verandering onvoldoende is overzien wij het meeste resultaat zien als we aan het werk gaan, kleine stappen zetten en daarvan samen met de klant leren. Om vervolgens de volgende stappen weer te ontwerpen.

  • resultaten alleen behaald kunnen worden als de doelstellingen en belangen van klanten, organisatie en medewerkers goed op elkaar zijn afgestemd.

  • wij als adviseurs niet slimmer moeten willen zijn dan onze opdrachtgevers, wel dat wij andere verrassende invalshoeken en ervaringen inbrengen.

  • dat door onze samenwerking, de managers met wie en voor wie wij werken, sterker worden om de vraagstukken de volgende keer op eigen kracht te kunnen oplossen.