onze visie

Gewoon doen.

Gewoon doen, is ons leidend motto. En dat in meerdere opzichten. Geen glossy folders en dikke rapporten. Geen duur gebouw. Gewone tarieven, ook voor senior adviseurs.

Wij zijn geen adviseurs die het altijd beter weten, wel die er samen met de klant op uit zijn om het vraagstuk aan te pakken. Gewoon doen verwijst ook naar het genereren van actiebereidheid.
Naar moed en durf om stap voor stap zaken aan te pakken en werkende de weg te banen.

Het overgrote deel van onze opdrachten zijn vraagstukken die te maken hebben met het
managen van organisatie ontwikkelingsprocessen. Het gaat vrijwel altijd om het begeleiden van teams van managers in het sturen van veranderingsprocessen. Daarbij gaat het ook altijd om de persoon van de manager.

Waar we ook werken, wij hebben een reputatie opgebouwd van ‘meesters in het helpen realiseren
van veranderingen'. Daar zijn we trots op. Wij houden ons bezig met ‘the human side of change’.
We zijn er ook van overtuigd dat organisaties pas veranderen als mensen collectief anders, (niet hetzelfde) gaan denken & doen. Onze ambitie is die reputatie te behouden en te verbreden.