Louis Bunt

Adviseursprofiel
Louis Bunt

Het is mijn overtuiging dat organisaties pas écht veranderen als mensen die daarin werken anders gaan denken en doen.

Veel van mijn opdrachten hebben dan ook te maken met ‘the human side of change’.

Managers en managementteams benaderen mij vaak omdat ze meer last dan gemak van de verschillen in het team hebben.

Prachtig is het als het lukt moeizame samenwerking te ont-stroeven en de verscheidenheid aan visies, belangen & competenties weer productief te maken.

Men kent me als een adviseur met een focus op kansen en mogelijkheden, die enthousiasme en daadkracht bij anderen weet te ontwikkelen.

 

Wat opdrachtgevers en cliënten over mij zeggen

Mijn opdrachtgevers en cliënten zeggen over mij dat ik zeer betrokken ben bij het bereiken van hun ‘succes’.

Kenmerkend vindt men dat ik hardnekkig ben in het bereiken van beoogde resultaten, wendbaar & verrassend in de weg waarlangs. Ik sta bekend als een adviseur die geen blad voor de mond neemt, direct en duidelijk is, met respect voor de verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van anderen.

Cliënten waarderen dat ik merkbaar investeer in een goede balans tussen ziel & zakelijkheid, tussen confronterend & mildheid voor de persoon. Met clienten heb ik een bondgenootschap. Van mijn resultaatgedrevenheid, humor en liefde voor mijn vak hebben mijn cliënten meestal profijt. Ik kan mijn cliënten vrijwel altijd tot nieuwe (zelf-) inzichten brengen hoe het ook anders en met andere effecten kan.

 

Zelf vind ik belangrijk…

In veel van mijn opdrachten is een belangrijk element om support te bieden om (teams van) managers effectiever te laten worden in het bereiken van hun ondernemings- of veranderingsdoelstellingen. Telkens is het weer een grote uitdaging om mee te mogen werken om “stroef lopende” organisaties en managementteams weer op de rails te krijgen. “Gewoon doen” is dan een merkbaar motto. Daarbij ben ik uit op “impact”: werkt het, is het effectief, bereiken we de beoogde doelen? Mijn streven is er alles aan te doen om teams en individuen te versterken in hun stuur- en stuwkracht. De weg waarlangs dat gebeurt vind ik ondergeschikt aan het doel. Ik schroom niet waar nodig te ont-stroeven of te ont-roesten. Dan weer met ‘olie’, soms met schuurpapier. Niet zelden door het toevoegen van nieuwe kennis, inzichten en benaderingen.

Trots ben ik op het feit dat ik kan putten uit een breed arsenaal aan methodieken, denkkaders en concepten om situaties te beïnvloeden. Soms werk ik directief, en als de situatie daarom vraagt, intervenier ik geleidelijker en procesgericht.

Vaak vraag ik me af… ‘Waarom gebeurt het vanzelfsprekende niet vanzelf?’ De inzichten die de antwoorden op die vraag opleveren, zijn vaak verrassend nuttig!

Belangrijk is voor mij inzicht te creëren in de kansen, mogelijkheden en de bevorderende factoren. Het samen met de cliënten exploiteren van wat er WEL al is, acht ik karakteristiek voor mijn denken en doen. Meer & meer ben ik gericht op het benutten van potenties die er al wel (onder de oppervlakte) liggen. Voor insiders: de principes van Appreciative Inquiry (AI) zitten in mijn mentale DNA.

 

Mijn werkervaring

Ik startte bij enkele adviesbureau’s voor career consulting. Vanaf 1984 werkte ik enkele jaren als management adviseur/-trainer bij het ministerie van Sociale Zaken en daarna bij de Fiscus en de Douane. Bij het Ministerie van Financiën ontwikkelde en implementeerde ik management-development programma’s, sterk erop gericht om organisatieveranderingen te laten slagen. Daar liggen mijn roots om organisatie- en managementontwikkeling hand in hand te laten gaan.

Bij Interstudie, een adviesbureau dat zich vooral richt op managers en bestuurders van grote onderwijsorganisaties, deed ik vergelijkbaar werk. Van '92 tot '94 was ik directeur van
PerforMens, een organisatieadviesbureau dat zich toelegde op consultancy bij ingrijpende reorganisaties van ondernemingen.

Sinds 1995 ben ik medeoprichter en partner bij kbbt organisatieadviseurs. Opdrachten waarin een beroep wordt gedaan op mijn expertise in change-management domineren. Veelal hebben de opdrachten betrekking op het managen van schaalvergroting en expansieve groei, krimpen of geforceerde ombuigingsoperaties.

Ik heb inmiddels 20 jaar ervaring in het begeleiden van organisatie-ontwikkelingsprocessen waarbij de human side of change dominant is. Domeinen waarop ik goed ben ingevoerd zijn het ontwerpen en uitvoeren van Organisatie-Ontwikkelingsprogramma’s, Management & Professional Development programma´s, leiderschapsontwikkeling, conflicthantering/-bemiddeling, teambuilding en individuele coaching van managers.

 

Opdrachtgevers

Doelbewust werk ik voor meerdere branches (profit en not-for-profit) om verwonderd te kunnen blijven over wat men vanzelfsprekend vindt in een bepaalde branche, organisatie. De meeste van mijn opdrachtgevers kenmerken zich door een hoog gehalte aan kenniswerkers (HBO en WO geschoolde professionals).

In de kring van mijn opdrachtgevers bevinden zich

 • de Bank- en Verzekeringswereld (Robeco, SNS-groep, RaboBank, Interpolis, PGGM, ABP/APG, Nederlandsche Bank, Achmea-Pensioen, Achmea Rechtsbijstand, Syntrus-Achmea Vastgoed, Vastgoed-Investeerders),
 • Private Arbo-diensten
 • Juridische dienstverlening (advocaten-maatschappen, rechtsbijstand),
 • Research (Keygene-Bioseeds, laboratoria, Klinische Fysica),
 • Radio & TV 
 • Handel & Industrie (Kramp Hydraulics, United Biscuits, Piet Zoomers, Unilever-Iglo IJs, Hartman HSF, Sony SCS, Pernod-Ricard, Wartsila, ProRail, Volker Rail, AMIS ICT).

In de not-for-profit sfeer werk ik voor

 • provinciale- en gemeentelijke instellingen,
 • de Nederlandse-Zorg-Autoriteit,
 • het RIVM,
 • Justitie, openbaar ministerie,
 • de (Geestelijke) Gezondheidszorg, (ziekenhuizen, instellingen voor thuiszorg, revalidatie, GGZ intra- en extramuraal, verpleeg- en verzorgingstehuizen)
 • instellingen voor Jeugdhulpverlening, -bescherming & -reclassering
 • AMK (jeugdzorg),
 • KNMV,
 • politiekorpsen (en daaraan gelieerde regionale hulpverleningsdiensten),
 • het onderwijsveld (Hogescholen, ROC’s, grotere VO-scholen).
Opleiding en EVC’s  (= door Ervaring Verkregen Competenties)

Ik studeerde aanvankelijk Strategisch Personeelsmanagement en Career Counseling / Psychodiagnostiek. Daarna volgden meerdere post–HBO opleidingen in opleiding, coaching & training van professionals. Ik voegde daar nog een  3-jarige opleiding ‘change management’ aan toe.

De laatste periode investeer ik in eigen professionalisering door me via studie en opleiding te verdiepen in het gedachtegoed van het MIT-USA (5th disciplines, managing diversity and complexity, learning organisations) en in organisatie-ontwikkeling volgens de principes van Appreciative Inquiry.

Maar eerlijk gezegd heb ik het meeste geleerd door mijn samenwerking met collegae en mijn cliënten.