Liny Toenders

Adviseursprofiel
Liny Toenders

Ik geniet van mijn werk. Ik heb het altijd naar mijn zin bij mijn klanten. Het geeft me energie. Daar drijf ik op. Mijn klanten beleven het doorgaans ook zo.

De klant heeft het meest aan mij in een rol waarin het inbrengen van expertise samen gaat met het begeleiden van het ontwikkelingsproces en het coachen van de sleutelfiguren.

Mijn stijl bij organisatieontwikkeling is het combineren van de harde en de zachte kant. Naast strategie, structuur en systemen aandacht voor de mensen, die het moeten waarmaken. De zachte kant is een keiharde voorwaarde voor succes. Organisaties ontwikkelen zich slechts als de mensen zich ontwikkelen. Hierbij draait het behalve om hun competenties om hun gedrag, hun denken, hun drijfveren.

Ik geniet ervan om goed waar te nemen wat in een proces nodig is voor de voortgang en daar ruimte voor te maken.

 

Wat klanten over mij zeggen…

Mijn klanten zeggen over mij dat ik impact heb.

Ik breng mensen en organisaties in beweging. Ik zet mensen aan het denken. Ik help hen bij het ontwarren van complexe processen, bij het door krijgen van onderliggende patronen en het effect van belemmerende overtuigingen. Het motiveert en activeert hen om aan de slag te gaan. Ze realiseren zich dat ze het zelf moeten doen.

 

Mijn werkervaring

Ik werk sinds 1989 als organisatie-adviseur, waarvan de laatste acht jaar binnen kbbt organisatieadviseurs. We werken veelal voor organisaties waar veel professionals werken, zowel in de profit-sector, met name de zakelijke dienstverlening, als in de non-profit-sector, met name onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en gemeenten.

Kern van het werk van kbbt en ook van mij zijn transformatieprocessen in grote organisaties en bedrijven. Ik ondersteun hen van de strategiebepaling tot en met de implementatie. In deze ingrijpende processen zijn alle niveaus van de organisatie betrokken en ik beweeg me derhalve op alle niveaus. Het is de kunst om steeds precies op de juiste plekken impulsen te geven of hobbels
weg te nemen. Tegelijk vind ik het een uitdaging om met minimale tijdinzet maximale impact te hebben. Dat houdt het ook betaalbaar. De inzet is daarbij om ‘lerende’ organisaties te helpen ontwikkelen, zodat wij onszelf overbodig maken.

U kunt bij mij terecht voor de meest uiteenlopende ontwikkelingsvraagstukken, zeker waar het gaat om een ingrijpende transformatie. Tot nu toe ging dat bijvoorbeeld over:

  • fusies en reorganisaties
  • bestuurs- en managementstructuur
  • overgang naar sturen op resultaten
  • invoeren van zelfsturende teams
  • strategieontwikkeling en implementatie
  • organisatie- en managementontwikkeling
  • coaching van leidinggevenden en directies

 

Opleiding

Ik heb Bestuurlijke Informatiekunde (bedrijfskunde, organisatiekunde, informatiekunde) gestudeerd aan de KUB/TIAS in Tilburg en heb deze opleiding afgerond met een Masters in Information Management aan Washington University, St. Louis.

Daarvoor heb ik geschiedenis gestudeerd aan de KUN te Nijmegen.

Sinds mijn advieswerk heb ik vele cursussen en trainingen gedaan op organisatie- en managementgebied. Mijn belangrijkste blijvende bronnen om als professional te blijven leren zijn intervisie, collegiaal consult, de samenwerking met de klant, en de reflectie daarop.