Aart Boer

Wat klanten over mij zeggen...
Aart Boer
 • Je treedt ons altijd open en eerlijk tegemoet.
 • Je weet in no time wat je aan jou hebt.
 • Weinig mensen zijn zo rechtstreeks in hun feedback terwijl je juist daardoor heel snel mijn vertrouwen wist te winnen.
 • Ook al doen we het nog niet goed genoeg je blijft altijd geduldig en respectvol.
 • Zelfs bij de meest ingewikkelde vraagstukken help je ons kalm en ter zake doend het probleem dat we ervaren te ontrafelen en er daarna doelgericht mee om te gaan.
 • Je bent in je element als we een beroep doen op je creativiteit.
 • Je bent meer een Rotterdammer dan een Amsterdammer.
 • Je bent zo lekker kalm, zo rustig, juist als mijn situatie rommelig, onoverzichtelijk en hectisch is.
 • Je maakt jou niks wijs, je voelt bij jou hoe ervaren je bent en door de wol geverfd.
 • Als ik het even niet zo ziet zitten of alles veel te langzaam vind gaan ben ik na een ontmoeting met jou meestal weer geïnspireerd en vol energie.
 • Je kunt altijd op jou rekenen.
Wat mij boeit, waar ik van geniet

Bij de opdrachten die ik nu uitvoer zit de uitdaging, de spanning in de vraag of het me lukt om met de klant de zaak te vernieuwen, vlot te trekken, richting te bepalen. Of ik in staat ben om in situaties waarin blijvende, intrinsieke motivatie een probleem is, mensen nieuwe perspectieven te laten verwerven:

 • Stagnatie, blijven hangen moet worden omgebogen naar resultaat boeken, in aanpakken.
 • Vernieuwers botsen met onwil en onvermogen van collega’s.
 • Verlies en achterstand moet worden omgezet in winst.
 • Gezichtsbepalers voelen zich alleen staan en hebben behoefte aan een 
  sparringpartner.
 • De effectiviteit van leiders en teams moet omhoog.

Bij al deze vragen word ik uitgedaagd om meerwaarde te creëren. Status quo situaties, of ‘op de winkel passen’ trekt me niet zo aan. In mijn werk stel ik mij onafhankelijk op, met recht van spreken, zonder grootspraak. Ik zie het als mijn vak om samen met de mensen die het direct aangaat betere resultaten te behalen en niet bij de pakken neer te zitten. Plezier, zingeving en doelgerichtheid zijn dus sleutelwoorden voor de manier waarop ik nu in mijn werk sta. Daarbij staat de mens voor mij centraal.

Wat ik heb aangepakt: mijn werkervaring

Ik adviseer sinds eind zeventiger jaren uiteenlopende organisaties, zoals  Bureaus Jeugdzorg, alle onderwijssoorten, rijks- en gemeentelijke overheid, politiecorpsen, brandweer, bank- en verzekeringswezen, pensioenfondsen, architectenbureau en de industrie.
In die organisaties werk ik aan:

 • visie en strategiebepaling
 • het begeleiden van fusie- en reorganisatieprocessen, waarbij personele krimp of herschikking in het geding is (mobiliteitstrajecten)
 • het ontwikkelen en uitvoeren van integrale management-development trajecten
 • het vormgeven en uitvoeren van organisatieontwikkeltrajecten
 • leiderschapsvraagstukken in de top van het bedrijf
 • het coachen van het (top-) management
 • het omzetten van conflicten, menings- en visieverschillen in zinvolle samenwerkingspraktijk
 • het in gang zetten van cultuurverandering richting meer marktconform werken
 • het verbeteren van zelfsturing en teamprestaties
 • het weer contact maken met je intrinsiek motivatie en het aangaan van de passendeverantwoordelijkheid
Stuur- en stuwkracht

Ik houd van leren, al mijn hele leven en dus ook in en van mijn werk.
Ik kan me nu niet voorstellen dat dat eens zal ophouden. Jaarlijks ben ik meermaals deelnemer, leerling of student.

In mijn studie ging het naast de veranderkunde om politieke economie en strategische communicatie. Bij het Werktheater leerde ik veel over/van gedrag en beïnvloeding bij mezelf en bij anderen. Om beter te kunnen reflecteren over mijn vak volgde ik een opleiding tot organisatieadviseur.

Mijn belangrijkste blijvende bronnen om als professional uit te putten zijn intervisie, collegiaal consult, de samenwerking met de klant, en de reflectie daarop. Mijn vakliteratuur bijhouden en met collega’s bespreken is een gewoonte.